martes, mayo 30, 2023

       En data de 19 d’octubre es comunica que s’han iniciat els treballs per a la restauració fluvial i recuperació d’hàbitats al voltant de l’aiguabarreig del riu Besòs amb la riera de Caldes.

       Segons indica la fundació RIVUS, l’actuació es preveu que finalitzi a principis de novembre, i inclou la recuperació d’un antic braç secundari, la creació d’una bassa, la generació de refugis per a fauna aquàtica i semi aquàtica, la retirada d’espècies exòtiques invasores ( principalment canya americana) i la plantació d’espècies de flora autòctona (lliri groc, joncs, salzes i tamarius).

Aquest conjunt d’accions té com a objectiu afavorir la biodiversitat pròpia del riu, millorant hàbitats i processos ecològics i hidromorfològics que ajudin a la recuperació i la preservació de diatomees i macroinvertebrats, peixos, amfibis, rèptils aquàtics, aus aquàtiques i especialment la llúdriga. Segons Arnau Tolrà «es tracta d’un tram de riu estratègic per incentivar la connectivitat de la incipient població de llúdriga de la conca del Besòs»

Donat que aquesta actuació té lloc al tram de Besòs corresponent al terme municipal de la Llagosta, és clar que correspon al nostre ajuntament assumir el projecte com a propi i fer-ne el corresponent seguiment i manteniment. Per part de la ciutadania caldrà prendre consciència del seu valor i adoptar una postura responsable i respectuosa. És clar que un excés de visites a l’indret aniria en contra dels objectius de convertir-se en un lloc de refugi i tranquil·litat per la fauna. Així doncs caldrà d’una manera o altra regular-ne l’accés, alhora que possibilitar el seu coneixement per part de la ciutadania.

Caldrà fer un seguiment de com es van executant les accions previstes.