Un pas endavant !!

Espacio natural Flora La Arboleda

PROJECTE  “L’ARBREDA- L’Alomar” – Un pas endavant

 

        Tal com s’ha indicat en escrits anteriors el valor de l’arbreda de L’Alomar està fora de cap dubte. El darrers temps la pressió popular i l’acció d’urgència de l’ajuntament  han aconseguit aturar la progressiva degradació en la que estava immersa aquest espai, que sense risc d’exagerar, podem qualificar de l’únic bosc urbà de la Llagosta.

       Cal recordar que el nostre municipi, el més petit de tot el Vallès si excloem el cas particular de Badia, té menys d’un 10% del seu territori arbrat. Això fa que l’Alomar i el seu entorn, tinguin un excepcional valor natural i social, pels serveis que presta a la ciutadania i pel seu paper en l’equilibri natural del territori.

     Atacat el problema de neteja i ocupació il.legal d’urgència, pensem que hauríem de passar a un altra etapa i prendre altre tipus de mesures i accions més a mig termini.

      Creiem  que ara seria el moment de començar a intervenir amb millores en l’espai, tot seguint un projecte en la línia de completar la neteja iniciada i dotar a l’arbreda d’un itinerari senyalitzat i uns punts d’observació, on el visitant es sentís convidat a descobrir el seu patrimoni natural, alhora que pogués gaudir d’un agradable passeig.  La proximitat  de l’arbreda al riu Besòs, també li permetria entrar en contacte amb aquest espai fluvial.

   Per altra banda caldria estudiar la possibilitat de crear una normativa que permetés mantenir l’activitat d’aquells horts que la volguessin acceptar. D’aquesta manera s’aconseguiria que aquesta activitat hores d’ara irregular, es convertís en una possibilitat de la ciutadania de comptar amb un espai de treball per l’horticultura i el consum de productes alimentaris de proximitat.

    És per tot això que instem al govern municipal a iniciar aquest procés de manera immediata, aprofitant la inercia del moment present i comptant amb la col.laboració del nostre grup.

 

                      

                 GRUP PROMOTOR “ La Riera de Caldes” – La Llagosta

 

      

 

Deja una respuesta